ATTENDO MODEL

Heb je nood aan persoonlijke begeleiding en coaching door een professioneel coach? Wil je verder groeien en evolueren? Neem dan contact op met attendo³. We voorzien zowel individuele begeleiding als gemeenschappelijke workshops en werken op maat van jouw specifieke behoeften. We houden hierbij eveneens rekening met jouw specifieke vaardigheden, talenten en persoonlijkheidsdynamiek. Op die manier kunnen we samen met jou groei en evolutie mogelijk maken.

Binnen attendo³ slaan we een brug tussen psychotherapie en coaching en hanteren we een multidisciplinaire aanpak. Zo hebben we elk onze eigen ervaring en expertise binnen verschillende domeinen. Dit zorgt voor synergie en een optimale begeleiding. Naast de psychotherapeutische inzichten, hebben we heel wat ervaring opgebouwd binnen bedrijven, waardoor we de vraagstelling vanuit een breder kader kunnen benaderen.

Door middel van gesprekken en oefeningen maken we persoonlijke ontwikkeling mogelijk. Zo helpen we klachten te verminderen en beter om te gaan met moeilijkheden en obstakels. Daarnaast werken we rond (zelf)acceptatie en leren we omstandigheden herkennen en vervolgens erkennen waar je geen invloed op hebt. De bewustwording dat vechten en vermijden niet werkt, helpt om actieve stappen te ondernemen. Vanuit inzicht, aandacht en acceptie kan er immers een groeiproces plaatsvinden.

Tot slot word je tijdens de therapie aangemoedigd om nieuw gedrag te implementeren en in de praktijk uit te proberen. Er wordt tijd en ruimte gecreëerd om met emotionele, mentale & fysieke spanningen om te gaan en een constructieve en duurzame verandering te stimuleren.

Daarnaast wordt de expertise vanuit attendo professional optimaal ingezet, waardoor we eveneens de werkgerelateerde vraagstukken kunnen behandelen.

attendo

WERKWIJZE

Voor een eerste kennismakend gesprek kan u ons telefonisch of per mail contacteren. Bij het eerste contact zal er reeds een korte duiding gevraagd worden. Op die manier van werken kunnen we meteen de meest geschikte persoon inzetten. Tijdens het intake gesprek brengen we vervolgens heel concreet jouw persoonlijke noden en vragen in kaart en bepalen we de manier van werken.Daarnaast hanteren we steeds een multidisciplinaire aanpak, waarbij we eveneens kunnen doorverwijzen indien nodig.

PARTNERS