Hoe beter communiceren ?

Wil je jouw communicatieve vaardigheden versterken? Wens je inzicht te krijgen in jouw communicatiestijl en die van anderen? Vermijd je conflicten en mis je assertiviteit? Laat je persoonlijk begeleiden door attendo³.

Binnen attendo³ helpen we jou om jouw boodschap op een meer impactvolle en begripvolle manier te brengen. Zo werken we onder meer rond actief luisteren, geweldloos communiceren, assertiviteit en omgaan met weerstand. Daarnaast leren we jouw eigen communicatiestijl en die van anderen herkennen en op elkaar afstemmen.

Disc kan ook ingezet worden tijdens partnerrelatie gesprekken om de gedrags en communicatiestijl helder te krijgen. Het is een no nonsens methodiek om meer begrip te krijgen voor verschillen enerzijds en de nood aan ‘koppel’synergie anderzijds

Wij zijn DISC gecertificeerd en werken op basis van het DISC® model, waarbij we theorie en praktijk integreren. Met DISC leert u uzelf en anderen beter te begrijpen. DISC brengt talenten, communicatie en voorkeursgedrag in kaart en geeft tevens inzicht in het waarom van bepaalde van onze acties of reacties.

Heeft u stemproblemen?  Hebt u een beroep die belastend is voor uw stem? Zijn er problemen met het correct articuleren van klanken?   Heeft uw kind problemen bij het lezen, schrijven en/of spelling? Door middel van een testprocedure in een logopedietraject ontdekken we waar de werkpunten liggen.   De therapie verloopt individueel en wordt aangepast aan uw noden.

communicatie